Obowiązek protokołowania uchwał zarządu – zmiany w KSH od października 2022 roku

Obowiązek protokołowania uchwał zarządu

Już 13 października 2022 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadzi szereg zmian, które wpłyną na bieżące funkcjonowanie spółek. Przybliżamy Państwu najważniejsze z nich. Jedną ze zmian w kodeksie spółek handlowych od października 2022 roku będzie wprowadzenie obowiązku protokołowania […]

Kadencja i mandat – zmiany w KSH od października 2022 roku

Kadencja i mandat

Już 13 października 2022 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadzi szereg zmian, które wpłyną na bieżące funkcjonowanie spółek. Przybliżamy Państwu najważniejsze z nich. Prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek kapitałowych spotykają się z pojęciem „kadencji” i „mandatu”. Organy […]

Grupa spółek – nowe przepisy w KSH

Grupa spółek

Już 13 października 2022 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadzi szereg zmian, które wpłyną na bieżące funkcjonowanie spółek. Przybliżamy Państwu najważniejsze z nich. Nowością będzie wprowadzenie do Kodeksu Spółek Handlowych, dalej jako: KSH instytucji, która dotychczas nie została […]

Nowy obowiązek dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni. Wpis do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Wpis do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) wprowadziła istotne zmiany dotyczące obowiązku fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni wpisu beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem, w którym gromadzone i przetwarzane są […]

Odszkodowanie za lockdown – możliwość dochodzenia odszkodowania

Odszkodowanie za Lockdown

Wprowadzenie ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej ze względu na stan epidemii COVID-19 przyczynił się do powstania szkód u wielu przedsiębiorców. Brak zarobku przy konieczności ponoszenia kosztów niejednokrotnie zmusił przedsiębiorców do likwidacji prowadzonej działalności lub postawienia w stan upadłości. Często pojawiają się pytania, czy restrykcje zostały wprowadzone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz czy przedsiębiorcy mogą […]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Pierwsze słyszę!

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Jednym z pierwszych obowiązków, o których powinny pamiętać osoby reprezentujące nowo  powstałą spółkę jest zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych  do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Mało kto pamięta o tym obowiązku, a termin na zgłoszenie jest niezwykle krótki, bo wynosi 7 dni roboczych od dnia rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku zmiany danych, aktualizacji należy […]

Mam już spółkę! Obowiązki formalne założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Mam juz spolke - co dalej

W ostatnich dniach zadzwonił do mnie Pan, który samodzielnie zarejestrował spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet i – całkiem słusznie – był z tego powodu niezwykle zadowolony. Na rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym jednak poprzestał, myśląc, że są to jedyne formalności, jakich musiał dopełnić. Niestety, bardzo się mylił. Bezczynność zarządu spółki po jej założeniu […]

Założy mi pani spółkę – organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W ramach serii wpisów „Założy mi pani spółkę!” przybliżam kwestie związane z zakładaniem i rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie spółki z o. o.). Z mojego punktu widzenia, spółka z  o. o. może zostać uznana za królową wszystkich spółek. Ma bowiem bardzo dużo zalet. Nie jest jednak dla każdego.                                                 Wielu klientów decyduje się na […]

Założy mi pani spółkę! – ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Koszt założenia spółki z o.o.

W ramach serii wpisów „Założy mi pani spółkę!” przybliżam kwestie związane z zakładaniem i rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie spółki z o. o.). Z mojego punktu widzenia, spółka z  o. o. może zostać uznana za królową wszystkich spółek. Ma bowiem bardzo dużo zalet. Nie jest jednak dla każdego.                                                 Wielu klientów decyduje się na […]

Założy mi Pani spółkę! – czy to dla mnie

Załóżenie spółki -czy to dla mnie

Założy mi pani spółkę! – czy to dla mnie? W ramach serii wpisów „Założy mi pani spółkę!” przybliżam kwestie związane z zakładaniem i rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie spółki z o. o.). Z mojego punktu widzenia, spółka z  o. o. może zostać uznana za królową wszystkich spółek. Ma bowiem bardzo dużo zalet. Nie […]