Sandra Anna Warda

Założy mi pani spółkę! – ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W ramach serii wpisów „Założy mi pani spółkę!” przybliżam kwestie związane z zakładaniem i rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie spółki z o. o.).

Z mojego punktu widzenia, spółka z  o. o. może zostać uznana za królową wszystkich spółek. Ma bowiem bardzo dużo zalet. Nie jest jednak dla każdego.                                                

Wielu klientów decyduje się na prowadzenie działalności w formie spółki z o. o. Często jednak swoją wiedzę spółce opierają na usłyszanych opiniach, a nie ustaleniach, że właśnie ta forma najbardziej odpowiada ich potrzebom.

Niniejsze artykuły nie zawierają wszystkich zagadnień związanych z zakładaniem i rejestracją spółki z o. o.,
a raczej mają na celu wskazanie odpowiedzi na pytania, z którymi najczęściej spotykam się, pomagając przy zakładaniu i rejestracji spółek.

Pozostałe wpisy:

– podstawowe cechy spółki z o. o.
– czy to dla mnie?
– ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Koszty założenia i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dużej mierze zależą od tego,
czy zostanie umowa spółki zostanie zawarta w drodze aktu notarialnego, czy też w systemie teleinformatycznym – przez portal s24.

ZGROMADZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.

Niezależnie od wybranej formy zawarcia umowy spółki, dla jej założenia konieczne jest zgromadzenie kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy tworzy początkowy majątek spółki. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 zł. Kapitał ten może zostać zgromadzony przez jednego lub większą liczbę wspólników. Za wniesione wkłady wspólnicy obejmują udziały.

W przypadku spółek z o. o. zakładanych w drodze aktu notarialnego wkłady wspólników mogą być pieniężne lub niepieniężne (aport). Jako aport do spółki może zostać wniesiona na przykład własność określonych przedmiotów, ale także prawa obligacyjne (np. udziały czy akcje w innych spółkach), czy prawa na dobrach niematerialnych (np. patenty, wynalazki, a nawet know-how). Kapitał zakładowy musi zostać wpłacony w całości przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki w KRS. W przypadku spółek zakładanych w systemie s24 wkłady mogą być wyłącznie pieniężne. Wspólnicy mogą pokryć wkłady na kapitał zakładowy przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki w KRS-ie. Mogą także pokryć je do 7 dni od dnia wpisania spółki do rejestru.

KOSZTY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI U NOTARIUSZA.

Jeśli spółka zostanie założona w tradycyjny sposób, konieczne będzie opłacenie taksy notarialnej. Maksymalna wysokość taksy notarialnej uregulowana została w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473)
i jest zależna od wysokości kapitału zakładowego. Dla przykładu, przy kapitale zakładowym 5.000,00 zł taksa notarialna wynosić będzie 160,00 zł netto. Do tego należy doliczyć koszty wpisów aktu notarialnego (6 zł za każdą stronę).

Zawarcie umowy spółki opodatkowane jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka PCC od umowy spółki wynosi 0,5 % podstawy opodatkowania. Podatek pobiera notariusz podczas czynności notarialnych.

Następnie spółka musi ponieść spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 500,00 zł oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwoce 100,00 zł. Jeśli wniosek
w imieniu spółki składa pełnomocnik, należy także uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa (17 zł).

KOSZTY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI W SYSTEMIE S24

W przypadku założenia spółki w systemie s24, nie wystąpi ani taksa notarialna ani koszty wypisów aktu notarialnego. Założenie konta w systemie, utworzenie i podpisanie dokumentów jest bezpłatne. Niższe są także koszty samej rejestracji. Opłata od wniosku wynosi bowiem 250,00 zł. Niezmienna pozostaje opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100,00 zł.

Po zawarciu umowy spółki, należy samodzielnie obliczyć i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych, który także wynosi 0,5 % podstawy opodatkowania.

Pozostałe wpisy z serii:
1. Założy mi pani spółkę! – podstawowe cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Założy mi Pani spółkę! – czy to dla mnie
3. Założy mi pani spółkę – organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podziel się z innymi

Ostatnie wpisy

O mnie

Sandra Anna Warda

Nazywam się Sandra Anna Warda i jestem radcą prawnym. Podstawą prowadzonej przeze mnie kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców i wspieranie ich w prowadzeniu działalności. 

Newsletter

Najnowsze wieści ze świata prawa prosto do Twojej skrzynki.