Jagoda Uzar

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Pracodawcy w terminie do dnia 17.05.2024 r. zobowiązani są dostosować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w zmienionym rozporządzeniu.

W przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Nie tylko klawiatura jak dotychczas, ale również mysz powinny stanowić osobne elementy wyposażenia podstawowego stanowiska pracy.

Wymagania dotyczące klawiatury:

 • Zniesiono wymóg określonego nachylenia i wysokości klawiatury pozostawiając jedynie ogólną zasadę, że konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy.

Wymagania dotyczące monitorów ekranowych:

 • regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu (zniesiono uszczegółowienie o ile stopni ekran powinien się przekręcać)
 • zniesiono wymóg, by ekran monitora pokryty był warstwą antyodbiciową lub był wyposażony w odpowiedni filtr.
 • Zniesiono wymóg, by w razie potrzeby wynikającej z indywidualnych cech antropometrycznych pracownika, użyta była oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół. Zamiast tego wprowadzono zasadę, że ustawienie monitora ekranowego oraz innych elementów wyposażenia nie powinno wymuszać niewygodnych ruchów głowy i szyi, a górna krawędź monitora ekranowego powinna znajdować się na wysokości oczu pracownika.
 • W zakresie ustawienia monitora, wprowadzono zasadę, że ustawienie całego monitora ekranowego (a nie tylko jego ekranu) względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła.

Wymagania dotyczące stołu:

 • wymóg, aby wielkość stołu umożliwiała ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 100 mm między klawiaturą a przednią krawędzią stołu, zastąpiono wymogiem, by umożliwić ustawienie klawiatury z zachowaniem takiej odległości od przedniej krawędzi stołu, która umożliwia podparcie dla rąk i przedramion z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem,
 • zniesiono preferencję jasnej barwy blatu pozostawiając wymóg, by był on matowy

wymagania dotyczące krzesła:

 • wprowadzono ogólną zasadę, by krzesło miało regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów (rezygnując z określenia dokładnych parametrów jak dotychczas), pozostawiono wymóg zapewnienia możliwości obrotu wokół osi pionowej o 360°
 • wprowadzono zasadę, że podłokietniki powinny być regulowane

Wprowadzono ogólną zasadę, że stanowisko pracy powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby pracownik miał do niego swobodny dostęp (zrezygnowano z określenia konkretnych odległości między sąsiednimi monitorami).

uchwyt na dokumenty:

 • Jeżeli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika – jedynie na życzenie pracownika (a nie tak jak dotychczas obligatoryjnie)

Podnóżek:

 • Zniesiono szczegółowe parametry, jakie powinien mieć podnóżek (w który należy wyposażyć stanowisko pracy tylko na życzenie pracownika)

W zakresie oświetlenia:

 • wprowadzono ogólną zasadę, że oświetlenie na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.

W zakresie oprogramowania:

 • zniesiono wymóg, że oprogramowanie powinno być łatwe w użyciu oraz dostosowane do poziomu wiedzy i (lub) doświadczenia pracownika;
 • systemy komputerowe nie muszą jak dotychczas, ale powinny zapewniać przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o ich działaniu;
 • systemy komputerowe nie muszą jak dotychczas, ale powinny gwarantować wyświetlanie informacji w formie i tempie odpowiednich dla pracownika;

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe (przed nowelizacją, która weszła w życie 17 listopada 2023 r. musiał zapewnić jedynie okulary) korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Podziel się z innymi

Ostatnie wpisy

O mnie

Sandra Anna Warda

Nazywam się Sandra Anna Warda i jestem radcą prawnym. Podstawą prowadzonej przeze mnie kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców i wspieranie ich w prowadzeniu działalności. 

Newsletter

Najnowsze wieści ze świata prawa prosto do Twojej skrzynki.