Dziedziczenie w konkubinacie

dziedziczenie, ojciec i syn stoją przed domem

W dzisiejszych czasach, gdy coraz częściej spotykamy się z przekonaniem, iż związek nieformalny spełnia oczekiwania parterów, nasuwa się znaczące pytanie czy konkubinat daje prawa do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ce? Jakie jest prawo do korzystania z lokalu mieszkaniowego po śmierci partnera?  Czy śmierć partnera powoduje dziedziczenie emerytury? By odpowiedzieć na te pytania należy zacząć od przedstawienia […]

Praca zdalna w kodeksie pracy – obowiązki pracodawcy

W dniu 7 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dodane do kodeksu pracy, które dotyczą pracy zdalnej. Do tej pory regulacje dotyczące pracy zdalnej były uregulowane w tzw. ustawie covidowej. Na skutek nowelizacji zostaje uchylony art. 3 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób […]

Kontrola trzeźwości na stałe w kodeksie pracy

Już od 21 lutego 2023 roku obowiązują przepisy nowelizacji kodeksu pracy z dnia 1 grudnia 2022 roku dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. To ważna zmiana w prawie pracy, która rozszerza możliwości pracodawcy w zakresie kontroli stanu zdolności do pracy pracowników. Do tej pory w zakładach pracy mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości pracowników wyłącznie przez uprawniony do […]

Coraz więcej praw konsumenta – Dyrektywa towarowa i cyfrowa

w dniu 1 stycznia 2023 r.  weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego prawa regulacje unijnych dyrektyw: cyfrowej i towarowej. Przepisy te wraz z dyrektywą Omnibus mają wzmocnić pozycję konsumenta w relacjach handlowych z przedsiębiorcą oferującym sprzedaż towarów i usług, w tym również treści i usług cyfrowych. Najważniejsze zmiany znajdziemy przede wszystkim w ustawie o […]

Coraz więcej praw konsumenta – Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa-Omnibus

w dniu 1 stycznia 2023 r.  weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego prawa regulacje unijnej tzw. dyrektywy Omnibus. Przepisy te wraz z dyrektywą towarową i dyrektywą cyfrową mają wzmocnić pozycję konsumenta w relacjach handlowych z przedsiębiorcą oferującym sprzedaż towarów i usług, w tym również treści i usług cyfrowych. Przepisy dyrektywy Omnibus zostały wprowadzone do […]