Cennik

Wynagrodzenie za nasze usługi

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie z Klientem w każdej sprawie. Wysokość wynagrodzenia i sposób rozliczenia zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz zaangażowania czasowego. Sposób rozliczenia ustalany jest podczas pierwszej konsultacji.

Proponujemy następujące formy rozliczenia:

Ustalona z góry kwota za prowadzenie danej sprawy lub wykonanie konkretnych czynności.

Ustalona stawka wynagrodzenia za godzinę pracy Kancelarii przemnożona przez liczbę godzin poświęconych sprawie.

Stosowane przeważnie w przypadku stałej obsługi prawnej.  Ustalona stała miesięczna stawka wynagrodzenia, w ramach której wykonywane są umówione czynności, w szczególności w zakresie bieżących spraw Klienta.

Przy skomplikowanych sprawach lub niemożliwym do określenia nakładzie pracy, proponujemy rozliczenia będące połączeniem powyższych form.

FAQ

Często zadawane pytania

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi 350zł brutto.

W przypadku powierzenia kancelarii prowadzenia sprawy, ustalone wynagrodzenie pomniejszane jest o zapłacony koszt porady prawnej.

Kancelaria nie udziela bezpłatnych porad prawnych.

Udzielenie odpowiedzi na jedno, nawet najkrótsze pytanie wymaga przeanalizowania sytuacji Klienta i związanych ze sprawą dokumentów. Szanujemy swoich Klientów i bierzemy odpowiedzialność za udzielane porady prawne, na podstawie których podejmują oni decyzje w ważnych życiowych sprawach.

Wizyta w celu przedstawienia sprawy, bez udzielania porady prawnej, nie jest odpłatna. Przed decyzją o zleceniu prowadzenia sprawy kancelarii, Klient poznaje warunki współpracy.

Wynagrodzenie radcy prawnego określane jest zawsze indywidualnie, podczas rozmowy z Klientem.

Wysokość wynagrodzenia i sposób jego ustalenia zależy od niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego oraz charakteru
i stopnia skomplikowania sprawy.

Ponadto, na wysokość wynagrodzenia mają wpływ między innymi takie czynnik, jak:

– termin wykonania zlecenia,
– dodatkowe koszty (koszty dojazdów, noclegów),
– wartość przedmiotu sprawy.

Do kwoty wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów
i usług (VAT). Kancelaria jest płatnikiem podatku od towarów
i usług (VAT) i wystawia faktury lub paragony fiskalne za swoje usługi.

Koszty sądowe, w tym wszelkie opłaty sądowe, opłaty skarbowe od pełnomocnictw oraz  wynagrodzenia biegłych są pokrywane przez Klientów, niezależnie od umówionego wynagrodzenia.                       

W przypadku wystąpienia podstaw do złożenia w imieniu Klienta wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości albo w części, kancelaria występuje do sądu z takim wnioskiem.

Klient dokonuje płatności z własnego rachunku bankowego. Kancelaria może dokonać odpowiednich płatności w imieniu i na rzecz Klienta po powierzeniu przez Klienta środków pieniężnych na ten cel.

Nie ma możliwości umówienia się na wynagrodzenie wyłącznie w przypadku wygranej sprawy. Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego:

Radcy prawnemu nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy, której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba, że co innego stanowią przepisy prawa.

Możliwe jest ustalenie dodatkowego honorarium za pomyślny wynik sprawy (tzw. „premia za sukces”).

Honorarium można uiścić gotówką bądź przelewem.

Dane rachunku bankowego Kancelarii:

Kancelaria Radcy Prawnego Sandra Anna Warda
ul. Żwirki i Wigury 12 lok. 44
80-463 Gdańsk
NestBank SA
nr rachunku: 88 1870 1045 2078 1025 1596 0001

Mówią o nas

Opinie naszych klientów

Dlaczego warto nas wybrać

Nasze atuty

Zaangażowanie

Angażujemy się w każdą powierzoną nam sprawę. Wnikliwie analizujemy powierzone dokumenty i przedstawiony stan faktyczny. Kiedy potrzeba, myślimy nieszablonowo i wychodzimy poza utarte schematy. Zgłębiamy odpowiednie przepisy, orzecznictwo i komentarze. Szukamy dla naszych klientów najlepszych rozwiązań i jesteśmy z nim na każdym etapie, nawet na etapie postępowania karnego.

Indywidualność

Każdą sprawę i każdego klienta traktujemy indywidualnie. Rozumiemy, że problem, który powierzają Państwo kancelarii jest istotną życiową sprawą. Słuchamy. Wiemy, że każdy klient ma inne potrzeby i – w ramach możliwości kancelarii – staramy się im sprostać. Dopasowujemy metody pracy do wymagań rynku tak, aby jak najszerzej mogli Państwo skorzystać z usług naszej kancelarii. Dlatego jesteśmy w stanie pomóc zarówno, jeśli chodzi o sporządzanie projektów umów, jak również, jeśli w grę wchodzi podział majątku wspólnego, albo zniesienie współwłasności, czy też po prostu - jeśli potrzeba porady prawnej.

Rzetelność

Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez kancelarię usługi prawne były utrzymywane na najwyższym poziomie. Skrupulatnie badamy każdy problem u osób fizycznych, jak i firm. Systematycznie pogłębiamy naszą wiedzę, zarówno, jak chodzi o prawo pracy, jak i prawo rodzinne, czy prawo karne. Bierzemy udział w szkoleniach. W swojej pracy kierujemy się uczciwością i zasadami etyki, oferując kompleksowe doradztwo.

Szybko i sprawnie

Uzyskaj pomoc