Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO, czyli czy na przetwarzanie danych osobowych zawsze potrzebna jest zgoda?

Często można spotkać się z błędnym przekonaniem, że RODO zawsze wymaga od nas uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tymczasem zgoda jest jedynie jedną z możliwych podstaw zgodnego z RODO przetwarzania danych osobowych (i nie koniecznie najlepszą – o czym dalej). Aby przetwarzanie było zgodne z prawem musi opierać się na jednej z niżej wymienionych […]

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Pracodawcy w terminie do dnia 17.05.2024 r. zobowiązani są dostosować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w zmienionym rozporządzeniu. W przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w […]