Sandra Anna Warda

Założy mi Pani spółkę! – czy to dla mnie

Założy mi pani spółkę! – czy to dla mnie?

W ramach serii wpisów „Założy mi pani spółkę!” przybliżam kwestie związane z zakładaniem i rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie spółki z o. o.).

Z mojego punktu widzenia, spółka z  o. o. może zostać uznana za królową wszystkich spółek. Ma bowiem bardzo dużo zalet. Nie jest jednak dla każdego.                                                

Wielu klientów decyduje się na prowadzenie działalności w formie spółki z o. o. Często jednak swoją wiedzę spółce opierają na usłyszanych opiniach, a nie ustaleniach, że właśnie ta forma najbardziej odpowiada ich potrzebom.

Niniejsze artykuły nie zawierają wszystkich zagadnień związanych z zakładaniem i rejestracją spółki z o. o., a raczej mają na celu wskazanie odpowiedzi na pytania, z którymi najczęściej spotykam się, pomagając przy zakładaniu i rejestracji spółek.

Pozostałe wpisy:

– podstawowe cechy spółki z o. o.
– ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
– organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zamierza założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wyłącznie na podstawie opinii, że jest to świetny sposób, aby uniknąć płacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Istnieje rzeczywiście możliwość, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zatrudniała pracowników czy zleceniobiorców, i – w konsekwencji – nie odprowadzała składek na ubezpieczenia społeczne. Abstrahując od zalet i wad tego rozwiązania, z całą pewnością nie powinna być to jednak wyłączna przyczyna prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o. o. Warto poznać inne zalety i wady spółki, aby decyzję o jej założeniu podjąć w świadomy sposób.

ZALETY SPÓŁKI Z O. O.:

 • osobowość prawna: spółka z o. o. jest odrębnym od wspólników podmiotem, może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa, w tym własność. Ma zdolność prawną i zdolność
  do czynności prawnych;
 • ograniczona odpowiedzialność wspólników: wspólnicy są inwestorami i za zobowiązania spółki odpowiadają tylko do wysokości wniesionych do spółki wkładów. Jest to niezwykle istotne przy działalności w większym rozmiarze lub związanej ze znacznym ryzykiem. Ale uwaga! Odpowiedzialność za zobowiązania spółki mogą, pod pewnymi warunkami, ponosić członkowie zarządu spółki;
 • niski kapitał zakładowy: minimalna kwota wniesiona do spółki przez wspólników na kapitał zakładowy do założenia spółki wynosi 5.000,00 zł (choć oczywiście może być wyższa);
 • niskie koszty założenia spółki: więcej o kosztach znajduje się w tym wpisie;
 • szybkość zakładania spółki: co do zasady, przy zakładaniu spółki w systemie teleinformatycznym, spółka powinna być zarejestrowana w kolejnym dniu roboczym.

WADY SPÓŁKI Z O. O.:

 • konieczność wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – więcej o wpisie do CRBR znajduje się w tym wpisie;
 • podwójne opodatkowanie: dochód spółki opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a dywidendy wypłacane wspólnikom podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT);
 • formalności przy wypłatach zysku spółki na rzecz wspólników;
 • pełna księgowość = wyższe koszty obsługi księgowej oraz większa dyscyplina w dysponowaniu majątkiem spółki;
 • konieczność składania corocznych sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego;
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki oraz zaległości podatkowe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprawdzi się tam, gdzie ważne będzie ograniczenie odpowiedzialności wspólników (inwestorów) za działania spółki przy niskim początkowym kapitale.
Dla wielu przedsiębiorców spółka z o. o. będzie jednak zbyt sformalizowana, a koszty związane z jej prowadzeniem przewyższą spodziewane korzyści.

Pozostałe wpisy z serii:
1. Założy mi pani spółkę! – podstawowe cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Założy mi pani spółkę! – ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Założy mi pani spółkę – organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podziel się z innymi

Ostatnie wpisy

O mnie

Sandra Anna Warda

Nazywam się Sandra Anna Warda i jestem radcą prawnym. Podstawą prowadzonej przeze mnie kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców i wspieranie ich w prowadzeniu działalności. 

Newsletter

Najnowsze wieści ze świata prawa prosto do Twojej skrzynki.