Sandra Anna Warda

Założy mi pani spółkę! – podstawowe cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W ramach serii wpisów „Założy mi pani spółkę!” przybliżam kwestie związane z zakładaniem i rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie spółki z o. o.).

Z mojego punktu widzenia, spółka z  o. o. może zostać uznana za królową wszystkich spółek. Ma bowiem bardzo dużo zalet. Nie jest jednak dla każdego.                                                

Wielu klientów decyduje się na prowadzenie działalności w formie spółki z o. o. Często jednak swoją wiedzę spółce opierają na usłyszanych opiniach, a nie ustaleniach, że właśnie ta forma najbardziej odpowiada ich potrzebom.

Niniejsze artykuły nie zawierają wszystkich zagadnień związanych z zakładaniem i rejestracją spółki z o. o.,
a raczej mają na celu wskazanie odpowiedzi na pytania, z którymi najczęściej spotykam się, pomagając przy zakładaniu i rejestracji spółek.

Pozostałe wpisy:

– podstawowe cechy spółki z o. o.
– czy to dla mnie?
– ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

PODSTAWOWE CECHY SPÓŁKI Z O. O.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną i tworzy osobny byt, odrębny od wspólników lub członków jej organów. Jest to spółka kapitałowa, co oznacza, że jej działalność opiera się na zgromadzonym kapitale, a nie wspólnikach. Przy tym zasady jej prowadzenia nie są tak sformalizowane,
jak w przypadku drugiej ze spółek kapitałowych, spółce akcyjnej.

Aby założyć spółkę z o. o. konieczne jest zgromadzenie przez jednego lub kilku wspólników kapitału zakładowego w wysokości 5.000,00 zł. Kapitał dzieli się na udziały o wartości co najmniej 50,00 zł każdy. Wkłady do spółki mogą być pieniężne lub niepieniężne (aport).

Wspólnikami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. Wspólnik nie ma przy tym obowiązku posiadania polskiego obywatelstwa lub siedziby. Dlatego też na prowadzenie działalności w tej formie często decydują się cudzoziemcy. Spółka z o. o. nie może być jedynie założona wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę
z o. o.

Co bardzo ważne, spółka z o. o. działa przez swoje organy, a nie poprzez swoich wspólników, jak ma to miejsce w przypadku spółek osobowych. Organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są: zgromadzenie wspólników (obowiązkowo), zarząd (obowiązkowo) i rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (opcjonalnie). Więcej o organach spółki z o. o. znajduje się w tym wpisie.

Umowa spółki może być zawarta w formie aktu notarialnego lub w systemie teleinformatycznym. Spółka podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Spółka z o. o. może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa na własny rachunek. Ponosi również odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność wspólników ograniczona jest, co do zasady, do wkładów wniesionych na kapitał zakładowy. Uwaga! W określonych przypadkach członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Od osiągniętego dochodu spółka z o. o. opłaca podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Wypłaty dywidendy, to jest udziału wspólnika w zysku spółki opodatkowane są z kolei podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Tego, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada Państwa wymaganiom, można dowiedzieć się analizując jej wady i zalety, które omawiam w tym wpisie.

Pozostałe wpisy z serii:
1. Założy mi Pani spółkę! – czy to dla mnie
2. Założy mi pani spółkę! – ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Założy mi pani spółkę – organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podziel się z innymi

Ostatnie wpisy

O mnie

Sandra Anna Warda

Nazywam się Sandra Anna Warda i jestem radcą prawnym. Podstawą prowadzonej przeze mnie kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców i wspieranie ich w prowadzeniu działalności. 

Newsletter

Najnowsze wieści ze świata prawa prosto do Twojej skrzynki.

podobne wpisy