Sandra Anna Warda

PPK dla mikroprzedsiębiorców. Sprawdź, czy to dotyczy również Ciebie?

PPK – co to takiego ?

Pracownicze Plany Kapitałowe, tzw. PPK, to program rządowy, utworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestników PPK. Środki zgromadzone przez uczestnika przeznaczone są na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Program realizowany jest przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Od 1 stycznia 2021 roku ruszył IV etap wdrażania PPK, który obejmuje najmniejsze przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 20 pracowników oraz podmioty z sektora publicznego.

Czy muszę wprowadzać w swojej firmie PPK?

PPK co do zasady dotyczy wszystkich podmiotów, które zatrudniają – szeroko rozumianych – pracowników.

Z obowiązku tworzenia PPK mogą zwolnić się jedynie mikroprzedsiębiorcy i tylko w przypadku, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z przystąpienia do PPK. Mikroprzedsiębiorca będzie jednak zobowiązany do utworzenia PPK w firmie z dniem, w którym pierwsza osoba zatrudniona złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK lub do dnia, w którym mikroprzedsiębiorca zatrudni osobę, która nie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK.

Obowiązku tworzenia PPK nie mają także osoby fizyczne zatrudniające inną osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. Dotyczy to np. niani, opiekunek osoby starszej lub pomocy domowych.

Pozostałe podmioty są zobowiązane do wprowadzenia PPK.

Którzy pracownicy mogą przystąpić do PPK ?

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych automatycznie przystępują wszyscy pracownicy od 18. do 55. roku życia i wraz z przystąpieniem danego przedsiębiorstwa do PPK zostają wpisani do programu. Aby nie brać udziału w PPK, pracownik w tym przedziale wiekowym musi złożyć deklarację o rezygnacji. Osoby powyżej 55 roku życia (do 70 r.ż.) w celu przystąpienia do PPK są obwiązani złożyć deklarację o przystąpieniu. Pracownicy poniżej 18 lub powyżej 70 roku życia nie mogą wziąć udziału w programie.

Jakich terminów muszą przestrzegać pracodawcy w celu przystąpienia do PPK ?

W celu przystąpienia do PPK pracodawcy zawierają z instytucją finansową dwie umowy: umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK.

Termin na zwarcie umowy o zarządzanie PPK dla mikroprzedsiębiorców upływa 23 kwietnia 2021 r., zaś termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK – 10 maja 2021 r.

Nie warto jednak czekać do ostatniej chwili, gdyż przed zawarciem powyższych umów na pracodawcy ciąży wiele obowiązków, takich jak:

  • opracowanie regulacji wewnętrznych dotyczących wprowadzenia PPK;
  • przeprowadzenie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych, jeśli w danym zakładzie pracy taka reprezentacja nie jest powołana;
  • konsultacja z reprezentacją osób zatrudnionych w zakresie wyboru instytucji finansowej;
  • wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK;

Na pracodawców zostało nałożone także wiele obowiązków informacyjnych.
 

Co się stanie, jeśli nie wdrożę PPK  terminie?

Jeśli pracodawca nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o PPK w ustalonym terminie, grozi mu grzywna w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń. Podobna kara jest przewidziana za nakłanianie zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Ponadto, karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł podlega pracodawca, który:

  • nie zawrze w terminie umowy o prowadzenie PPK;
  • nie będzie dokonywać wpłat na PPK;
  • nie będzie prowadził stosownej dokumentacji;
  • będzie podawał nieprawdziwe dane w sprawie PPK.

Podziel się z innymi

Ostatnie wpisy

O mnie

Sandra Anna Warda

Nazywam się Sandra Anna Warda i jestem radcą prawnym. Podstawą prowadzonej przeze mnie kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców i wspieranie ich w prowadzeniu działalności. 

Newsletter

Najnowsze wieści ze świata prawa prosto do Twojej skrzynki.