PPK dla mikroprzedsiębiorców. Sprawdź, czy to dotyczy również Ciebie?

PPK dla mikroprzedsiębiorców

PPK – co to takiego ? Pracownicze Plany Kapitałowe, tzw. PPK, to program rządowy, utworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestników PPK. Środki zgromadzone przez uczestnika przeznaczone są na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Program realizowany jest przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Od 1 stycznia 2021 roku ruszył IV etap […]