Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO, czyli czy na przetwarzanie danych osobowych zawsze potrzebna jest zgoda?

Często można spotkać się z błędnym przekonaniem, że RODO zawsze wymaga od nas uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tymczasem zgoda jest jedynie jedną z możliwych podstaw zgodnego z RODO przetwarzania danych osobowych (i nie koniecznie najlepszą – o czym dalej). Aby przetwarzanie było zgodne z prawem musi opierać się na jednej z niżej wymienionych […]

Zmiany w kodeksie pracy w związku z wdrożeniem dyrektyw ,,work-life balance’’ z perspektywy pracodawcy

Minął już niemal rok od wprowadzenia do Kodeksu Pracy zmian wdrażających unijne dyrektywy nazywane potocznie dyrektywami „work-life balance”* (co miało miejsce w dniu 26 kwietnia 2023 r.). Na które przepisy powinieneś zwrócić szczególną uwagę jako pracodawca? * Pod pojęciem  dyrektywy  ,,work-life balance’’  kryją się dwie dyrektywy unijne tj.: – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […]

PPK dla mikroprzedsiębiorców. Sprawdź, czy to dotyczy również Ciebie?

PPK dla mikroprzedsiębiorców

PPK – co to takiego ? Pracownicze Plany Kapitałowe, tzw. PPK, to program rządowy, utworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestników PPK. Środki zgromadzone przez uczestnika przeznaczone są na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Program realizowany jest przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Od 1 stycznia 2021 roku ruszył IV etap […]