Sandra Anna Warda

UWAGA! 15 marca 2021 r. – termin na złożenie sprawozdania BDO!

Już 15 marca 2021 r. upływa termin do złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z  nich powstającymi oraz sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi za 2020 rok oraz zapłaty opłaty produktowej.

Kto jest zobowiązany do złożenia sprawozdania?

Do złożenia sprawozdania BDO do 15 marca 2021 roku zobowiązani są między innymi:

 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła i drewna,
 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujący i  dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • prowadzący sklepy lub hurtownie, gdzie klienci pakują zakupy w  torby foliowe (reklamówki),
 • wprowadzający na rynek krajowy takie produkty, jak oleje, opony, preparaty smarowe lub towary je zawierające,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy pojazdów,
 • wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny,
 • producenci, importerzy lub wewnątrzwspólnotowi nabywcy baterii lub akumulatorów,
 • organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i  elektronicznego.

Sprawozdanie składa się wyłącznie poprzez elektroniczny rejestr bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Kto wnosi opłatę produktową?

Opłatę produktową uiszczają wszystkie podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach. Opłatę wnosi się do 15 marca danego roku za rok poprzedni na rachunek prowadzony przez marszałka województwa.

Wprowadzającym produkty w opakowaniach jest każdy przedsiębiorca:

 1. wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
 2. pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu,
 3. prowadzący:
 4. jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach,
 5. więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach.

Stawka opłaty produktowej to nawet 4,50 zł za 1 kg!

Czy można zwolnić się z obowiązku zapłaty opłaty produktowej?

Jeśli przedsiębiorca wprowadza opakowania poniżej tony rocznie, może złożyć wniosek o udzielenie pomocy de minimis i uzyskać zwolnienie od opłat.


Konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących pomocy de minimis w terminie do 15 marca danego roku za rok poprzedni, to jest:

 • wniosku o udzielenie pomocy de minimis z tytułu zwolnienia z opłaty produktowej,
 • oświadczenia o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • formularza zawierającego informacje obowiązkowe przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Jeśli przedsiębiorca wprowadził do obrotu w 2020 roku produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań do 1 tony, ale nie złożył w terminie dokumentów o udzielenie pomocy de minimis lub ww. sprawozdania, nie może skorzystać z ze zwolnienia z opłaty produktowej.

podstawa prawna: ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).

Podziel się z innymi

Ostatnie wpisy

O mnie

Sandra Anna Warda

Nazywam się Sandra Anna Warda i jestem radcą prawnym. Podstawą prowadzonej przeze mnie kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców i wspieranie ich w prowadzeniu działalności. 

Newsletter

Najnowsze wieści ze świata prawa prosto do Twojej skrzynki.