Sandra Anna Warda

Zakaz sprzedaży akumulatorów z elektrolitem

Od 1 lutego 2021 roku nie ma możliwości zakupu akumulatora suchoładowanego (kwasowo-ołowiowego) z elektrolitem w osobnym opakowaniu. Dotkliwa zmiana dotyczy m. in. akumulatorów motocyklowych oraz akumulatorów do wózków widłowych.

Przyczyną jest wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 186, str. 1 z późn. zm.).

Na podstawie przepisów tego rozporządzenia elektrolit, stanowiący wodny roztwór kwasu siarkowego, został uznany za prekursor materiałów wybuchowych, zaś jego udostępnianie na rzecz przeciętnych użytkowników – zakazane.

Celem wprowadzenia przepisów jest zminimalizowanie ryzyka nielegalnego wytwa­rzania materiałów wybuchowych domowym sposobem.

Od początku lutego możliwa jest zatem sprzedaż elektrolitów wyłącznie
na rzecz profesjonalnych użytkowników lub podmiotów gospodarczych. Co więcej, sprzedający zobowiązany jest przed sprzedażą upewnić się, że potencjalny kupujący jest profesjonalnym użytkownikiem lub podmiotem gospodarczym.

Sprzedający ma prawo między innymi do:

  • Uzyskania informacji o prowadzonej przez kupującego działalności gospodarczej,
  • Uzyskania informacji o zamierzonym zastosowaniu elektrolitu,
  • Oceny, czy zamierzone zastosowanie odpowiada rodzajowi prowadzonej działalności,
  • Sprawdzenia dowodu tożsamości,
  • Sprawdzenia czy kupujący jest uprawniony do działania w imieniu przedsiębiorstwa lub instytucji,
  • Odebrania od kupującego odpowiedniego oświadczenia

Jeśli sprzedający poweźmie wątpliwość co do zastosowania elektrolitu przez nabywcę, może odmówić transakcji. Co więcej, jeśli będzie podejrzewał, że elektrolit zostanie wykorzystany do nielegalnego wytworzenia materiałów wybuchowych, ma obowiązek powiadomić Komendę Główną Policji.

Na sprzedających został nałożony także obowiązek rejestrowania każdej transakcji i przechowywania dokumentacji przez 18 miesięcy.

Na pocieszenie, uważa się, że nadal możliwe jest nabycie przez przeciętnego użytkownika elektrolitu łącznie z usługą napełniania akumulatora. W przypadku zakupu nowego akumulatora, sprzedający przed wydaniem napełni go elektrolitem. Jeśli konieczne będzie uzupełnienie elektrolitu w używanym akumulatorze, konieczne będzie dostarczenie go sprzedającemu do napełnienia.

Podziel się z innymi

Ostatnie wpisy

O mnie

Sandra Anna Warda

Nazywam się Sandra Anna Warda i jestem radcą prawnym. Podstawą prowadzonej przeze mnie kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców i wspieranie ich w prowadzeniu działalności. 

Newsletter

Najnowsze wieści ze świata prawa prosto do Twojej skrzynki.