Dziedziczenie w konkubinacie

dziedziczenie, ojciec i syn stoją przed domem

W dzisiejszych czasach, gdy coraz częściej spotykamy się z przekonaniem, iż związek nieformalny spełnia oczekiwania parterów, nasuwa się znaczące pytanie czy konkubinat daje prawa do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ce? Jakie jest prawo do korzystania z lokalu mieszkaniowego po śmierci partnera?  Czy śmierć partnera powoduje dziedziczenie emerytury? By odpowiedzieć na te pytania należy zacząć od przedstawienia […]