Praca zdalna w kodeksie pracy – obowiązki pracodawcy

W dniu 7 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dodane do kodeksu pracy, które dotyczą pracy zdalnej. Do tej pory regulacje dotyczące pracy zdalnej były uregulowane w tzw. ustawie covidowej. Na skutek nowelizacji zostaje uchylony art. 3 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób […]