Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Pierwsze słyszę!

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Jednym z pierwszych obowiązków, o których powinny pamiętać osoby reprezentujące nowo  powstałą spółkę jest zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych  do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Mało kto pamięta o tym obowiązku, a termin na zgłoszenie jest niezwykle krótki, bo wynosi 7 dni roboczych od dnia rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku zmiany danych, aktualizacji należy […]