Nowy obowiązek dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni. Wpis do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Wpis do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) wprowadziła istotne zmiany dotyczące obowiązku fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni wpisu beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem, w którym gromadzone i przetwarzane są […]